Šardická rezidence brněnských eremitů u kláštera sv. Tomáše

Vznikla přestavbou starší vrchnostenské sýpky nákladem 1926 zlatých. Tato částka byla na svou dobu poměrně nízká - úpravy spočívaly v přefasádování stavby a vybudování vnitřních příček.

Za architekta stavby můžeme považovat Bartoloměje Zindtnera

brněnského stavebního mistra, který pro augustiány často pracoval, jako realizátora staveb Mořice Grimma a jeho syna Františka Antonína Grimma.

Štuková výzdoba vznikla zásluhou historicky prvního opata augustiánů v Brně

Mathiase Pertschera po roce 1752. Na štukaturách se nepodílel žádný významný umělec, vzorníky byly nejméně čtvrt století staré...

Kam za vtákmi
Kam za vtákmi
Infocentrum
Infocentrum
Mendel
Mendel

Akce 2023

Akce 2024