Rezidence
Šardice
Historie
Život Johanna G. Mendela
Více
Výstava
Expozice Měřidla a váhy
Více
Fotogalerie
Vítání jara 2018
Více

Cyklisté vítáni 

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Nadace Partnerství realizuje a garantuje tento projekt od roku 2005. Obec Šardice se do tohoto projektu zapojila v roce 2013 a certifikované zařízení se nachází přímo v Augustiniánské rezidenci.

Cyklistům je zde k dispozici:
 - odstavné místo pro kola
 - poskytnutí základního nářadí
 - lékárnička
 - aktuální informace o službách pro cyklisty
 - přístup k internetu

Knihy a publikace

Kniha Protrhlo se nebe i země 100,-Kč
Pohled Šardice 5,-Kč
Pohled Moravské Toskánsko 20,-Kč
Taška 20,-Kč
Pohárek 30,-Kč
CD Našej dědině 100,-Kč
CD Zpívejme a povídejme si spolu 50,-Kč
Kniha Šardice 730 let 50,-Kč
Kniha Šardice 700 let 50,-Kč
Krása šardického kroje 300,-Kč
Lovy nejen pod Pálavou 50,-Kč
Šardické tóny 50,-Kč
Kyjovsko z nebe 300,-Kč
Magnetka 30,-Kč
Hrníček 100,-Kč
Turistická vizitka 10,-Kč

 

AKCE ROKU 2021

AKCE ROKU 2021
AKCE ROKU 2021

AKCE ROKU 2020

AKCE ROKU 2020
AKCE ROKU 2020

Akce roku 2019

EXPOZICE MĚŘIDLA A VÁHY ZE SBÍREK ING. PETRA CIKRLE
Trvalá expozice měřidel a vah je určena nejen k pasivnímu prohlížení, ale návštěvník si zde může váhy i vyzkoušet.
Lidová jizba a kroj
Trvalá expozice lidových krojů, selská jizba.
Akce roku 2019
Magie otisku
Vernisáž grafik Kamily Raichmannové a prací žáků SŠ Strážnice
Turistickou sezonu jsme zahájili vernisáží grafik Kamily Raichmanové a prací žáků 2. ročníku oboru Móda, styling a media na téma - Modrotisk Série oděvů. V první fázi žáci vytvořili autorský modrotisk, pro který se inspirovali podmořským světem. Dalším úkolem bylo vytvoření oděvu s využitím modrotiskové textilie. Každý tento úkol pojal po svém, někteří se inspirovali folklorem, jiní použili netradiční kombinaci barev, střihu a materiálu. Expozice je otevřena od 7. 6. 2019 do konce měsíce září.

Akce roku 2018

Národní putovní výstava – Má vlast cestami proměn
Národní putovní výstava zvelebených míst z celé ČR, letos je to už jubilejní 10. ročník. Výstava prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav objektů před a po rekonstrukci. U nás je k zhlédnutí výstava kolekce č. 3 kraj Jihomoravský, Zlínský a Vysočina a v Augustiniánské rezidenci ji můžete zhlédnout do konce července 2018.
Fotografie Moravské Toskánsko
Až do konce měsíce října 2018 budou v prostorách rezidence vystaveny fotografie Moravského Toskánska. Vystavují zde krajináři z Česka, Slovinska i Polska. K vidění jsou zde printy Vojty Herouta, Aleše Komovce, Radka Severy, Marka Svobody, Pawla Uchorczaka a Emila Čelustky. 
Více
Výstava ke 100. výročí vzniku Československa
Výstava mapuje dějiny společného státu přes jeho osudové okamžiky i běžný život obyvatel Československa. Jsou zde k vidění dobové fotografie i legendární předměty ze sbírky Mgr. Ladislava Zajíce.
EXPOZICE MĚŘIDLA A VÁHY ze sbírek Ing. Petra Cikrle, PhD.

otevřeno: červen – říjen, sobota 13:00 – 17:00 hodin, neděle a svátky 10:00 – 17:00 hodin, úterý – pátek objednávky na tel. 734 203 090  
Vstupné: 20 Kč
 Expozice výstavy není určena jen k pasivnímu prohlížení, ale návštěvník má možnost vyzkoušet si váhy.
Koncert k zahájení turistické sezóny
Rezidence v pátek 25.5.2018 v 19:30 hod. Koncertuje Slovanské kvarteto. Mezinárodní výstava Fotografií Moravské toskánsko. Výstava ke 100. výročí vzniku Československa

Historie

  • Augustiniánská rezidence z druhé čtvrtiny 18 století Je to bývalé letní sídlo augustiniánského řádu na Starém Brně. Rezidence vznikla v letech 1740-1742 přestavbou staré sýpky. Uvnitř kamenné schodiště, všechny místnosti klenuté, stropy v místnostech 1. patra jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako reprezentační sídlo brněnských augustiniánů byla vybavena potřebnými úředními a společenskými prostorami - prokuraturou, prelaturou, kaplí a dalšími hospodáskými a obytnými místnostmi. Sloužila nejen pro ubytování hospodářského inspektora, ale byla i letoviskem preláta a mnichů. V budově bydlel zakladatel genetiky J.G.Mendel, pokrokový opat opat Cyril Napp. Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích (německy Heinzendorf bei Odrau) ve Slezku v domě čp. 58 (nyní čp. 69) Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Dnes jsou Hynčice část obce Vražné v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Rodný dům J. G. Mendela je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Dům byl v roce 2007 s významnou pomocí evropských fondů zcela rekonstruován a dnes může návštěvníkům nabídnout kromě muzejní expozice také konferenční a společenské místnosti včetně ubytování. Malý Mendel byl pokřtěn o dva dny později 22. července 1822 v sousední moravské vesnici Dolní Vražné (německy Gross-Petersdorf) jménem Johann. Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (řeholník většinou používá právě toto jméno na prvním místě). Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851-1853 studoval Mendel matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a pelontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. K této vysoké funkci postupně přibíral další a byl nucen svou pokusnou činnost stále více zanedbávat. Posledních deset let života spotřeboval Mendel hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani z klášterního majetku. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 zemřel v klášteře a byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.
  • Johann Mendel se narodil 20. Hynčicích (německy Heinzendorf bei Odrau) ve Slezku v domě čp. 58 (nyní čp. 69) Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Dnes jsou Hynčice část obce Vražné v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Rodný dům J. G. Mendela je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Dům byl v roce 2007 s významnou pomocí evropských fondů zcela rekonstruován a dnes může návštěvníkům nabídnout kromě muzejní expozice také konferenční a společenské místnosti včetně ubytování. Malý Mendel byl pokřtěn o dva dny později 22. července 1822 v sousední moravské vesnici Dolní Vražné (německy Gross- Petersdorf) jménem Johann. Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v V budově bydlel zakladatel genetiky J.G.Mendel, pokrokový opat opat Cyril Napp. Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (řeholník většinou používá právě toto jméno na prvním místě). Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851-1853 studoval Mendel matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a pelontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. K této vysoké funkci postupně přibíral další a byl nucen svou pokusnou činnost stále více zanedbávat. Posledních deset let života spotřeboval Mendel hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani z klášterního majetku. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 zemřel v klášteře a byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.
Nepotrebuješ hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal.
-Anton Srholec

Fotogalerie

2020

2019

2018

2017

Prostory

Obřadní místnost

Měřidla a váhy

Krojová jizba

Kontakt

Adresa

Augustiniánská rezidence, 696 13 Šardice 2, Tel: 518 624 525, 734 203 090 e-mail: inforezidence@sardice.cz http://www.infocentrumrezidence.cz

Provozní doba

sobota 13.00 - 17.00 hod. neděle 10.00 - 17.00 hod. svátky 10.00 - 17.00 hod. červen - září Mimo tuto dobu po tel. domluvě.

Nabídka služeb

-turistické informace o obci a okolí -informace o autobusových a vlakových spojích -přehled společenských, kulturních a sportovních akcí -informace o firmách v obci -informace o možnostech ubytování a stravování -tipy na výlety -prodej propagačních materiálů -internet pro veřejnost -informační a propagační materiály, mapy, průvodce pohlednice a mapy