Rezidence
Šardice
Historie
Život Johanna G. Mendela
Více
Výstava
Expozice Měřidla a váhy
Více
Fotogalerie
Vítání jara 2018
Více

Cyklisté vítáni 

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Nadace Partnerství realizuje a garantuje tento projekt od roku 2005. Obec Šardice se do tohoto projektu zapojila v roce 2013 a certifikované zařízení se nachází přímo v Augustiniánské rezidenci.

Cyklistům je zde k dispozici:
 - odstavné místo pro kola
 - poskytnutí základního nářadí
 - lékárnička
 - aktuální informace o službách pro cyklisty
 - přístup k internetu

Knihy a publikace

Kniha Protrhlo se nebe i země 100,-Kč
Pohled Šardice 5,-Kč
Pohled Moravské Toskánsko 20,-Kč
Taška 20,-Kč
Pohárek 30,-Kč
CD Našej dědině 100,-Kč
CD Zpívejme a povídejme si spolu 50,-Kč
Kniha Šardice 730 let 50,-Kč
Kniha Šardice 700 let 50,-Kč
Krása šardického kroje 300,-Kč
Lovy nejen pod Pálavou 50,-Kč
Šardické tóny 50,-Kč
Kyjovsko z nebe 300,-Kč
Magnetka 30,-Kč
Hrníček 100,-Kč
Turistická vizitka 12,-Kč
Malování pískem 80,-Kč
Kalendář Moravské Slovácko 270,-Kč

 

AKCE ROKU 2023

AKCE ROKU 2023
AKCE ROKU 2023
AKCE ROKU 2023

Akce roku 2022

Akce roku 2022
Výročí 200 let Mendela Více zde...
Akce roku 2022
Vítání jara 2022
Akce roku 2022
Víkend památkových domků
Akce roku 2022
Akce roku 2022

AKCE ROKU 2021

AKCE ROKU 2021
AKCE ROKU 2021

AKCE ROKU 2020

AKCE ROKU 2020
AKCE ROKU 2020

Akce roku 2019

EXPOZICE MĚŘIDLA A VÁHY ZE SBÍREK ING. PETRA CIKRLE
Trvalá expozice měřidel a vah je určena nejen k pasivnímu prohlížení, ale návštěvník si zde může váhy i vyzkoušet.
Lidová jizba a kroj
Trvalá expozice lidových krojů, selská jizba.
Akce roku 2019
Magie otisku
Vernisáž grafik Kamily Raichmannové a prací žáků SŠ Strážnice
Turistickou sezonu jsme zahájili vernisáží grafik Kamily Raichmanové a prací žáků 2. ročníku oboru Móda, styling a media na téma - Modrotisk Série oděvů. V první fázi žáci vytvořili autorský modrotisk, pro který se inspirovali podmořským světem. Dalším úkolem bylo vytvoření oděvu s využitím modrotiskové textilie. Každý tento úkol pojal po svém, někteří se inspirovali folklorem, jiní použili netradiční kombinaci barev, střihu a materiálu. Expozice je otevřena od 7. 6. 2019 do konce měsíce září.

Historie

  • Augustiniánská rezidence z druhé čtvrtiny 18 století Je to bývalé letní sídlo augustiniánského řádu na Starém Brně. Rezidence vznikla v letech 1740-1742 přestavbou staré sýpky. Uvnitř kamenné schodiště, všechny místnosti klenuté, stropy v místnostech 1. patra jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako reprezentační sídlo brněnských augustiniánů byla vybavena potřebnými úředními a společenskými prostorami - prokuraturou, prelaturou, kaplí a dalšími hospodáskými a obytnými místnostmi. Sloužila nejen pro ubytování hospodářského inspektora, ale byla i letoviskem preláta a mnichů. V budově bydlel zakladatel genetiky J.G.Mendel, pokrokový opat opat Cyril Napp. Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích (německy Heinzendorf bei Odrau) ve Slezku v domě čp. 58 (nyní čp. 69) Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Dnes jsou Hynčice část obce Vražné v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Rodný dům J. G. Mendela je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Dům byl v roce 2007 s významnou pomocí evropských fondů zcela rekonstruován a dnes může návštěvníkům nabídnout kromě muzejní expozice také konferenční a společenské místnosti včetně ubytování. Malý Mendel byl pokřtěn o dva dny později 22. července 1822 v sousední moravské vesnici Dolní Vražné (německy Gross-Petersdorf) jménem Johann. Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (řeholník většinou používá právě toto jméno na prvním místě). Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851-1853 studoval Mendel matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a pelontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. K této vysoké funkci postupně přibíral další a byl nucen svou pokusnou činnost stále více zanedbávat. Posledních deset let života spotřeboval Mendel hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani z klášterního majetku. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 zemřel v klášteře a byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.
  • Johann Mendel se narodil 20. Hynčicích (německy Heinzendorf bei Odrau) ve Slezku v domě čp. 58 (nyní čp. 69) Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Dnes jsou Hynčice část obce Vražné v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Rodný dům J. G. Mendela je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Dům byl v roce 2007 s významnou pomocí evropských fondů zcela rekonstruován a dnes může návštěvníkům nabídnout kromě muzejní expozice také konferenční a společenské místnosti včetně ubytování. Malý Mendel byl pokřtěn o dva dny později 22. července 1822 v sousední moravské vesnici Dolní Vražné (německy Gross- Petersdorf) jménem Johann. Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v V budově bydlel zakladatel genetiky J.G.Mendel, pokrokový opat opat Cyril Napp. Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (řeholník většinou používá právě toto jméno na prvním místě). Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851-1853 studoval Mendel matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a pelontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. K této vysoké funkci postupně přibíral další a byl nucen svou pokusnou činnost stále více zanedbávat. Posledních deset let života spotřeboval Mendel hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani z klášterního majetku. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 zemřel v klášteře a byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.
Nepotrebuješ hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal.
-Anton Srholec

Fotogalerie

2023

2022

2021

2020

2020

2019

2018

2017

Prostory

Obřadní místnost

Měřidla a váhy

Krojová jizba

Kontakt

Adresa

Augustiniánská rezidence, 696 13 Šardice 2, Tel: 518 624 525, 734 203 090 e-mail: inforezidence@sardice.cz https://www.infocentrumrezidence.cz

Provozní doba

ČERVEN-ZÁŘÍ sobota 13.00 - 17.00 hod. neděle 10.00 - 17.00 hod. svátky 10.00 - 17.00 hod. Mimo tuto dobu po tel. domluvě.

Nabídka služeb

-turistické informace o obci a okolí -informace o autobusových a vlakových spojích -přehled společenských, kulturních a sportovních akcí -informace o firmách v obci -informace o možnostech ubytování a stravování -tipy na výlety -prodej propagačních materiálů -internet pro veřejnost -informační a propagační materiály, mapy, průvodce pohlednice a mapy